Projecten

Project Klant Hulpmiddelen Periode
Hardeman Apps Hardeman ASP.Net Web API, Basic4Android / B4A, C#, Visual Basic .Net en meer. 2018 - heden
Hardeman Website Hardeman SQL Server, C#, Transact SQL, jQuery, ASP (aspx-Webforms) en meer. 2013 - heden
Referentie architectuur Eigen beheer JavaScript, WPF, ASP (Razor + Webpages + MVC), HTML, DOM, CSS, jQuery en meer. augustus/september 2012
Hardeman backoffice maatwerk Hardeman MS-Access, SQL Server, Visual Basic .Net, Transact SQL, Reports for Winforms, PDF for .Net, Vintasoft Twain .Net Library, Developer Express .Net (XtraGrid), Aspose.Words, Aspose PDF en meer. mei 2006 - heden
Van Lankveld maatwerk van Lankveld MS-Access, Visual Basic .Net, Reports for Winforms en meer. midden 2009
Offerteprogramma Amersfoortse Verzekeringen Amersfoortse Verzekeringen Visual Basic (3.0-6.0), MS-Access, Visual SourceSafe, XML, VsPrint report control van Videosoft, VB Script, SA-FileUP/SA-Xfile en meer. 2002-januari 2008, februari 2009-september 2018
Nieuwbouw STS Scania Visual Basic (3.0-6.0), MS-Access, Microsoft IIS, VsPrint report control van Videosoft, ASP (klassiek) en meer. mei 1999-december 1999, onderhoud tot mei 2006 en vanaf 2008
WID / IDA Fortis ASR verzekeringen SQL Server, Visual Basic .Net en meer. februari 2006-mei 2007
Accoordverklaringen Amersfoortse Verzekeringen PL/SQL, Transact SQL, DTS en meer. januari 2006
CRB dVdT, gemeente Steenwijkerland Oracle DBMS, Visual Basic .Net en meer. juni 2005-januari 2006
Renault Accountmanagers Meetsysteem Parts Innoformance Visual Basic (3.0-6.0), MS-Access en meer. februari-maart 2005
VInGa discotheek Witkamp Visual Basic (3.0-6.0), MS-Access en meer. december 2004-maart 2005
dMdC; beheer minicontainers dVdT Visual Basic (3.0-6.0), MS-Access en meer. oktober-december 2004
dUds; tijdregistratiesysteem dVdT Visual Basic (3.0-6.0), MS-Access, XML, Excel en meer. april 2003
EUROPC Europeesche Verzekeringen Visual Basic (3.0-6.0), MS-Access, Visual SourceSafe, XML, VsPrint report control van Videosoft, VB Script, SA-FileUP/SA-Xfile en meer. maart 2001-2003
WOZ-bezwaarschriften CAD-IT Visual Basic (3.0-6.0), Word en meer. februari 2001
HAM/TDM MCC MS-Access en meer. februari 2001
KIOSK KPN Telecom Visual Basic (3.0-6.0), Oracle DBMS, PL/SQL, Pro*Cobol en meer. april 2000-januari 2001
KRIS/AFAD ABN-Amro MS-Access, Entity Relationship Modelling (ERM) en meer. december 2000-2003
Nieuwbouw OIS Scania Visual Basic (3.0-6.0), Visual Foxpro, Microsoft IIS en meer. januari 2000-maart 2000, 1998
Tijdregistratiesysteem voor TeamPlan PlanView Europe Visual Basic (3.0-6.0), MS-Access, Microsoft IIS, XML en meer. december 1999-januari 2000
Maatwerk PlanView PlanView Europe Visual Basic (3.0-6.0), Excel, Oracle DBMS, Crystal Reports (Seagate) en meer. 1999
ISIS; command and control software Koninklijke Landmacht Visual Basic (3.0-6.0), Exchange Server, MAPI/Collaboritive Data Objects (CDO), Active Directory (ADSI)/LDAP en meer. november 1997-december 1999 (deeltijd in 1999)
Relatie Manager Eigen beheer Visual Basic (3.0-6.0), MS-Access, VBScript, Visual Basic .Net en meer. juni 1997-nu
H&R Telemarketing; software voor telemarketing H&R Marketing Services Visual Basic (3.0-6.0), MS-Access, SQL Server en meer. oktober 1997-1998
‘Galaxy’; Software voor Röntgendiffractometers Philips Analytical X-Ray, Almelo Visual Basic (3.0-6.0), True DB Grid Pro van Apex (grid- control), SQA Teamtest (test-tool) nu Rational TeamTest en meer. oktober 1995- september 1997
Onderhoud Scania Tijdsregistratie Systeem (STS) Scania Foxpro en meer. 1994-1999
Onderhoud Opleidingen Informatie Systeem (OIS) Scania Foxpro en meer. 1994-1997
Onderhoud bouwvergunningensysteem Gemeente Apeldoorn SQL*Forms / SQL*Menu, SQL*Report writer, Pro*C, Oracle DBMS en meer. 1997-2004
CAM-Philite; productiebesturing Philips Domestic Appliances and Personal Care SQL*Forms / SQL*Menu, Oracle DBMS, SQL*DBA, SQL*Plus, SQL*Loader,, PL/SQL, VAX Pascal en meer. januari 1995-oktober 1995
‘Marathon’; enquetering Philips Domestic Appliances and Personal Care SQL*Forms / SQL*Menu, Oracle DBMS, Pro*Pascal en meer. januari 1995-oktober 1995
Onderhoud admin. systemen Dienst Domeinen Oracle/Nederland Oracle*Case, SQL*Forms / SQL*Menu, Oracle DBMS en meer. oktober 1994-november 1994
Maatwerk K2*Financieel voor bank K2*Groep, Woerden SQL*Forms / SQL*Menu, SQL*Report (RPT), Oracle DBMS en meer. juni 1994-september 1994
Basisontwerp ‘BRT-Special' Directoraat-Generaal Volkshuisvesting, Zwolle SDW en meer. maart 1994-juni 1994
Rapportage ILIS/NEN-afrondingen Zuiveringsschap Veluwe, Apeldoorn Informix (DBMS, C met embedded SQL, reportwriter) en meer. februari 1994-maart 1994
Landelijk Informatiesysteem voor Afvalstoffen (LIA) ministerie van VROM, Zoetermeer SQL*Forms / SQL*Menu, Pro*C, Oracle DBMS en meer. mei 1993-februari 1994
Product-, bestel- en orderadministratie Nederlandse Bibliotheek Dienst, Leidschendam SQL*Forms / SQL*Menu, Oracle DBMS, AXI*Creator en meer. december 1992 - mei 1993
Acquisitie en Informatie Databank AIDA Nederlandse Bibliotheek Dienst, Leidschendam SQL*Forms / SQL*Menu, Oracle DBMS, PL/SQL en meer. december 1991 - december 1992
Voorlichtingsondersteunend systeem SEV-Bureau van de 3 CLO SQL*Forms / SQL*Menu, Oracle DBMS, AXI*Creator en meer. augustus 1989-november 1991