Projecten

Vorig project  Volgend project  

EUROPC

Opdrachtgever: Europeesche Verzekeringen
Branche: Verzekeringsmaatschappijen
Periode: maart 2001-2003

In het EuroPC project is programmatuur ontwikkeld om reispolissen te registreren en te versturen naar de backoffice van de Europeesche verzekeringen. De software is uitgezet bij een paar duizend assurantietussenpersonen. De basisprogramma's bevatten geen produktlogica; dat wil zeggen, ze hoeven niet te worden aangepast bij wijzigingen in de produkten. Dit wordt onder andere bereikt door de produkten in een apart in Oracle gebouwd systeem ('Produkt en Regelingen') in te regelen. Met inregelen wordt het specificeren van velden, controles op velden en opstellen van berekeningen bedoeld. Een ingeregeld produkt kan worden geexporteerd naar schermdefinitiebestanden en scriptbestanden (voor controles en berekeningen). Het VB-programma kan de schermdefinities inlezen en een scherm voor de invoer van polissen dynamisch opbouwen. Verder kan het VB-programma door gebruik van het Micrsoft Script-control alle schermcontroles, berekeningen en de opbouw van rapporten via de script-bestanden dynamisch uitvoeren. Er wordt veel met label/waarden gewerkt en een op XML gebaseerde opslag. Verder is er een goede afhandeling van de versieproblematiek die ontstaat bij wijzigingen in produkten. De produkten willen in de verzekeringsbranche namelijk nogal eens wijzigen.

Hulpmiddelen: Visual Basic (3.0-6.0) (6.0), MS-Access (95), Visual SourceSafe (6.0), XML (2.0), VsPrint report control van Videosoft (7.0), VB Script (5.0), SA-FileUP/SA-Xfile (4)