Productkennis/Hulpmiddelen

Leverancier Produkt Projecten Ervaring Opmerkingen
Microsoft Visual Basic .Net Expert Winforms Voor mij de opvolger van Visual Basic 6. Belangrijke veranderingen zijn het .Net Framework met nieuwe Windows Forms-controls, een sterk gewijzigd ADO en nieuwe OO-mogelijkheden als inheritance en overloading. Met .net heb ik een eigen productief framework gebouwd, een service, dynamische formulieren en plug-in architectuur.
Microsoft Visual Basic (3.0-6.0) Expert Het is relatief gemakkelijk om met Visual Basic een eenvoudige applikatie te ontwikkelen. Hierdoor zijn er veel ontwikkelaars met onvoldoende programmeer-vaardigheden ingestapt. Dit geeft Visual Basic-programma's een slechte naam. Met goede OO-structuren, het niet gebruiken van databound-controls en de keuze van de juiste componenten is Visual Basic de meest veelzijdige en krachtige ontwikkelomgeving die ik ken.
Anywhere software Basic4Android / B4A Gemiddeld Voor het ontwikkelen van Android Apps.
Microsoft SQL Server Gemiddeld: DBA SQL-Server is veel eenvoudiger te installeren en te beheren dan Oracle. Ik spreek hier over mijn ervaringen met Oracle 8 ten opzichte van SQL-Server 6.5-7.
Microsoft MS-Access Hoog Microsoft Access is een database-ontwikkelomgeving voor IT-gerichte gebruikers. Ze kunnen eenvoudig een tabel introduceren, eenvoudige invoerschermpjes maken en een rapport ontwikkelen. Ontwikkelaars kunnen er ook complexe toepassingen in bouwen. De programmeertaal (VBA, Visual Basic 6) is echter aan het verouderen. In de .net-wereld wordt Lightswitch als opvolger gepositioneerd, maar het is de vraag of dat het wordt. De opvolging van de database-engine (Jet) door SQLServer is al wel een feit.
Microsoft C# Gemiddeld Het liefst ontwikkel ik met vb.net; ik heb een hekel aan de syntax met zijn case-gevoeligheid en accolades. Toch heb ik bij Hardeman voor de website toch maar gekozen voor ontwikkeling in c#. Belangrijkste redenen daarvoor zijn de vraag vanuit de markt en de beschikbaarheid van voorbeeldcode. Maar ook meer technische redenen en daarbij denk ik aan de toevoegingen m.b.t. de Razor-engine en de implementatie van het dynamic type. Hoewel Lambda-expressions weer duidelijker zijn in VB.
Microsoft ASP (aspx-Webforms) Hoog De benadering van Webforms sluit beter aan bij ontwikkelaars uit een Winforms-omgeving. Er zijn uitgebreide server-controls en bijbehorend event-model. Er wordt veel voor je geregeld zoals het vasthouden van 'state'-informatie in viewstate. Maar sinds de komst van Asp.net MVC wordt het steeds meer 'legacy'.
Microsoft ASP (klassiek) Hoog Het stelt allemaal weinig voor. Als ontwikkelomgeving voor (Web-) applikaties vond ik ASP een hele stap terug. Gelukkig is hier met ASP.NET verandering in gekomen.
Microsoft ASP (Razor + Webpages + MVC) Gemiddeld Er zijn een 3-tal manieren om applicaties te ontwikkelen in ASP.Net; Web Forms, MVC en Web Pages. Aangezien ik vooral klassiek ASP ontwikkeld heb, sluit de pagina-georienteerde aanpak van Web Pages dichtst aan bij mijn ervaring. Het sluit ook meer aan bij de MVC-aanpak zonder server-controls. MVC pas ik beperkt toe.
Microsoft ASP.Net Web API Gemiddeld Maken van webservices op basis van OWIN (Open Web Interface for .NET) in combinatie met TopShellf en asp.net core. Deze webservice is geimplementeerd met basic authentication en selfhosting
Microsoft WPF Laag Tot voor kort gebruikte ik Winforms voor het ontwikkelen van desktop-applicaties. WPF is de opvolger van WinForms. Het is lastig mijn natuurlijke aversie tegen databinding te overwinnen. Ook kost het weer veel moeite om dezelfde dingen te kunnen als in Winforms. De interfaces van de controls verschillen namelijk sterk van die van winforms; denk aan een grid, treeview of listview. Ik hou niet zo van het handmatig 'designen' van schermen; veel schermen worden bij mij dynamisch opgebouwd. Deze aanpak leent zich minder met de declaratieve manier van schermontwikkeling in WPF.
HTML, DOM, CSS Hoog XAML spreek mij veel meer aan dan HTML, maar de markt heeft nu eenmaal gekozen voor HTML in combinatie met CSS en Javascript
Microsoft Transact SQL Hoog Microsoft's tegenhanger van PL/SQL. Transact SQL is veel beperkter, maar sinds SQLServer 2005 is het ook mogelijk om .Net-code in de database te gebruiken. Dat betekent dat deze taal op den duur steeds minder gebruikt zal worden.
Microsoft DTS Gemiddeld Data Transformation Services. Hiermee kunnen DBA'ers op een intuitieve wijze (grafisch), importfuncties realiseren. Een zogenaamde DTS-package kan ook door programmeurs uitgebreid worden.
Aspose Aspose.Words Expert Voor het maken van zeer complexe rapporten is dit de beste oplossing. Deze library maakt het mogelijk om een rapport te maken die daarna kan worden geexporteerd naar Word of open office, excel en pdf. De library kan ook word-documenten importeren en manipuleren.
Aspose Aspose PDF Expert Voor het manipuleren van pdf's
Microsoft Microsoft IIS Gemiddeld: beheer De enige Webserver die ik ken.
Neurotechnology Verifinger
  Expert SDK voor het ontwikkelen van vingerafdrukherkenning-toepassingen. Deze SDK ondersteunt diverse vingerafdruklezers.
  Microsoft Foxpro Expert De versies 1.0-2.0 van Foxpro waren nog vrijwel compatible met DbaseIV en Clipper. Op deze manier ben ik vanuit de Oracle 4GL mini-wereld in aanraking gekomen met de wereld van de 3GL PC-applikaties. Het was een openbaring om een programma te kunnen maken dat op 1 diskette paste, inclusief database en runtime. In die tijd had je 25 diskette's nodig om de Oracle 5 op een desktop te kunnen installeren. Om nog niet te praten over alle handelingen die je moest verrichten om de boel aan de praat te krijgen.
  jQuery Hoog Aangezien mijn kennis van de DOM in combinatie met Javascript nog niet zo ver reikt, is deze library ideaal.
  Microsoft Visual Foxpro Hoog Visual Foxpro is een ontwikkelomgeving die zeker net zo krachtig is als Visual Basic. Het is alleen te geintegreerd met de Foxpro database. De trend is steeds meer in componenten te denken en in die zin is integratie van taal en database niet handig.
  Microsoft Visual SourceSafe Expert Een soort Windows Verkenner met versiebeheer van sources. Onmisbaar voor projecten. Het hoeft maar 3 dingen te regelen; het kunnen locken van sources, het kunnen 'delen' van sources over verschillende projecten en het kunnen maken van een 'difference' tussen verschillende versies van een source. En deze 3 dingen worden gewoon goed geregeld.
  Microsoft CryptoApi Laag Nooit rechtstreeks gaan gebruiken; leidt tot allerlei problemen. Ook via gebruik van third party componenten vaak onhandelbaar.
  Microsoft MAPI/Collaboritive Data Objects (CDO) Hoog Een goede COM-wrapper over MAPI. Er missen wel een aantal zaken en het is jammer dat voor gebruik hiervan altijd een geinstalleerde Email-client noodzakelijk is.
  Microsoft ADO 1.5-2.8-.Net Expert De eerste versie van ADO integreerde ODBC en de Jet-DAO-libraries. Het maakt het mogelijk om database-onafhankelijke applikaties te ontwikkelen. Met ADO.Net zijn er specifieke 'providers' per database bijgekomen.
  Microsoft Active Directory (ADSI)/LDAP Laag Active Directory boeit me niet zo. Meestal willen systeembeheerders toch niet dat applikaties hun 'Directory' kunnen manipuleren. Dat betekent dat dit alleen nog interessant is voor het ontwikkelen van hulpmiddelen voor systeembeheerders.
  Microsoft XML Gemiddeld Het is jammer dat je met XSLT weer een extra taal moet leren. Het is in onbruik geraakt.
  Microsoft Word Expert Met Word is veel meer mogelijk dan iedereen denkt. Ik mag graag hierin ontwikkelen. Een goede Excel-ontwikkelaar kent het onderscheid tussen de Forms-elementen en de Web-elementen. Web-elementen gebruik je normaal gesproken niet in Word-applikaties.
  Microsoft Excel Expert Met Excel is veel meer mogelijk dan iedereen denkt. Ik mag graag hierin ontwikkelen. Een goede Excel-ontwikkelaar kent het onderscheid tussen de Forms-elementen en de Web-elementen. In tegenstelling tot Word zijn Web-elementen hier goed bruikbaar. Maar voor een lijst met waarden is de Data - Validation - List een nog betere manier.
  Microsoft Exchange Server Gemiddeld Het installeren en beheren van een Exchange Server is echt niet zo moeilijk als wordt beweerd. Helaas wordt Exchange Server in combinatie met Outlook als ontwikkelplatform voor workflow-applikaties weinig genoemd.
  Microsoft Outlook Hoog Mijn favoriete Email-client. Ik heb een jaar met Lotus Notus moeten werken en dat viel erg tegen. De ontwikkelomgeving van Outlook (Outlook Forms) valt wel tegen. Het is jammer dat het niet mogelijk is om met Visual Basic applikaties in Outlook te verspreiden met een mailtje.
  Microsoft VBScript Hoog Helaas heeft VBScript de strijd om verloren met Javacript. Het was in Internet Explorer een volwaardig alternatief voor Javascript.
  ComponentOne Reports for Winforms Expert Eigenlijk de opvolger voor de VsPrint Classic report controle, echter hiermee is lang niet op zo'n low-level nivo een rapport te bouwen. Dat maakte het noodzakelijk om zelf een library hiervoor te ontwikkelen op basis van Microsoft's mogelijkheden (printdocument) in het .net framework
  ComponentOne PDF for .Net Expert Toegepast om op dezelfde manier als in het .net Framework een pdf-document te genereren.
  ComponentOne VsPrint report control van Videosoft Expert Mijn favoriete component voor het maken van rapporten in Visual Basic 6.
  SoftArtisans SA-FileUP/SA-Xfile Expert File Transfer-component voor Upload/Download over http onder ASP. FileUP is de Server-component, Xfile is de client-component (voor gebruik in VB).
  Oracle Oracle DBMS Expert Prima database. Het nodigt uit tot het volledig normaliseren van de databasestructuur tot complexe datamodellen die vervolgens 1 op 1 tot een technisch datamodel en Oracle-tabellen worden omgezet. Dat vervolgens voor bepaalde rapportages/acties de halve database moet worden gejoined en een query meer dan een kwartier duurt wordt voor lief genomen. Dat kan immers in de 'batch'.
  Oracle PL/SQL Expert Als PL/SQL-kenner moet het pijn doen om over te stappen op Java. Want dat is de richting waar Oracle voor heeft gekozen.
  Oracle SQL*Forms / SQL*Menu Expert In die tijd ben ik geen productiever ontwikkelomgeving tegengekomen. In no-time had je een volledige applikatie gebouwd. Je moet je wel conformeren aan de look-and-feel van Oracle. Doe je dat niet, dan verlies je de winst van het snel ontwikkelen.
  Oracle SQL*Report writer Expert Indien je rpt gewend was, biedt SQL*Reportwriter weinig voordelen. Ik hou er niet van rapporten op een 4 GL-manier te maken.
  Oracle SQL*Report (RPT) Expert De allereerste reportwriter van Oracle. Niet echt een 4GL-power-tool; maar gewoon een degelijk taaltje om rapporten procedureel te fabriceren.
  Oracle Pro*C Hoog C met Embedded SQL. Voor het maken van rapportages erg handig en snel.
  Oracle SQL*DBA, SQL*Plus, SQL*Loader, Hoog Command-line georienteerde tooltjes voor Oracle. Ze hebben het windows-tijdperk overleefd, waardoor ze onder Windows nogal ouderwets aandoen.
  Oracle Oracle*Case Gemiddeld Ik heb een afkeer van Code-generatoren. Je moet heel veel weten om iets simpels te maken. Als je iets moeilijks wil maken loop je al snel vast. Ik geloof meer in toolboxe'n en goede framework's.
  Oracle Pro*Pascal Hoog Zie Pascal
  Oracle Pro*Cobol Hoog Cobol programma's met embedded SQL.
  Overig True DB Grid Pro van Apex (grid- control) Hoog Prima Grid, maar het kost wel enige tijd om er goed mee om te gaan.
  Overig Sheridan Designer Widgets (o.a. toolbar) Hoog  
  Overig SQA Teamtest (test-tool) nu Rational TeamTest Hoog Ik zet nog steeds vraagtekens bij het gebruik van geautomatiseerde test-tools. Er gaat zoveel tijd verloren met het maken van testscripts.
  Overig Quick Pack Professional van Crescent Hoog Voor VB3/4 (16-bits) een welkome aanvulling op je toolbox. Bevatte een enorme verzameling functies.
  Overig VB Compress Hoog  
  Overig Rational Visual Test (test-tool) Hoog  
  Overig Crystal Reports (Seagate) Expert Een rapport-tool die vergelijkbaar is met die van Microsoft Access. Ik mag mijzelf een echte expert hierin noemen. Met behulp van groepen/summaries op formules, kun je de meest waanzinnige crosstab-rapporten maken. Dit soort rapporten kennen geen zichtbare 'detail'-groepen en zijn niet eenvoudig te maken.
  Overig Sax mPower (Sax Software) Expert Dit is de manier om applikaties onder Outlook te bouwen met Visual Basic. Outlook Forms is maar een slappe ontwikkeltool. Met Sax mPower maak je met Visual Basic Exchange Forms. Helaas heeft Sax Software besloten de verkoop van dit produkt stop te zetten. Met dit produkt kon je heel eenvoudig workflow-applikaties onder Exchange Server/Outlook bouwen. Je kunt het positioneren tegenover Lotus Notes. Het is jammer dat Microsoft geen vollediger integratie tussen Visual Basic en Outlook heeft nagestreefde.
  Overig Farpoint Spread Hoog De meest uitgebreide Grid-control om te gebruiken bij VB. Voor het moeilijker werk te prefereren boven Truegrid.
  Overig AXI*Creator Hoog Het kost veel tijd om in Pro*C met Oracle rapporten en batchprogramma's te maken. Met AXI*Creator beschik je over een krachtig taaltje (wat op C lijkt), waarmee dat een stuk sneller gaat.
  Digital Equipment VAX Fortran
   Hoog Na de universiteit niet meer gebruikt
   Digital Equipment VAX Pascal Hoog Ik hou niet zo van 'kale' 3-GL-talen. Het kost altijd zo veel tijd om iets te maken als je eerst je libraries nog moet opzetten.
   Digital Equipment VAX/VMS (DCL) Hoog Operating systeem, welke zich vooral kenmerkt door het gebruik van versie's in het Filesysteem. Ik heb er vrij veel mee gedaan heb. DCL en Edt ken ik goed.
   Digital Equipment ACMS/XP Gemiddeld  
   Developer Express Developer Express .Net (XtraGrid) Hoog  
   Microsoft VB Script Expert Uitgeklede versie van Visual Basic
   n.v.t. JavaScript Gemiddeld Eigenlijk vermijd ik Javascript zoveel mogelijk. Met CSS is al veel mogelijk en je kunt Javascript in de browser gewoon uitzetten. Ik probeer zoveel mogelijk server-side te regelen.
   Digital Equipment DEC Cobol
    Laag  
    Digital Equipment MicroVax (2000)   Nog nooit een crash meegemaakt.
    Digital Equipment Alpha met ultrix / unix (ksh) Laag  
    Microsoft Visual C++
     Laag C++ is aan mij niet besteed. Ik blijf een beetje een 4GL-programmeur en heb geen zin mij druk te maken over memory en pointers. Daarvoor zijn mijn uren ook te duur. Als C++ kan ik niet snel administratieve systemen in elkaar draaien.
     Sybase Powerbuilder
      Laag Mislukte mix van 3-GL (Visual Basic) en 4-GL (Oracle Forms). De datawindows komen uit Oracle, de windows-controls uit Visual Basic. Alleen cursus in gevolgd.
      Sybase WATCOM SQL (Sybase SQL-Anywhere)
       Gemiddeld Compacte database, vergelijkbaar met MSDE.
       Vintasoft Vintasoft Twain .Net Library Hoog Component om scanners te ondersteunen
       Informix Informix (DBMS, C met embedded SQL, reportwriter) Gemiddeld Ken het alleen uit het karakter-georienteerde tijdperk. Was als Oracle-man verrast door het gebruik van losse bestanden per tabel (Foxpro/Dbase-achtig). Desondanks veel overeenkomsten met Oracle. Het ontwikkelen van multi-record-formulieren was echter veel meer programmeren als bij Oracle.
       Case-tool / modeller SDW Gemiddeld Je moet niet proberen je complete ontwerp er in op te bergen. Ongestructureerde informatie kun je er niet goed in kwijt en als je dat wel doet, krijg je het er niet meer goed uit.
       Case-tool / modeller Erwin Gemiddeld Snel even een ER-plaatje maken gaat prima.
       Case-tool / modeller DataArchitect nauwelijks gebruikt Snel even een ER-plaatje maken gaat prima.
       Overige hulpmiddelen Wordperfect Hoog Ik was altijd best content met het onderwater-scherm. Na overgang op Windows en word heb ik deze nog lang gemist.
       Overige hulpmiddelen Lotus 1-2-3 Hoog Mijn eerste kennismaking met de Spreadsheet. Ik heb tijdens mijn stage nog onderzoek gedaan aan vrij ingewikkelde Lotus-123 spreadsheets.
       Planning- pakket Planview Gemiddeld  
       Planning- pakket Teamplan Gemiddeld  
       Methoden System Development Method (SDM) Gemiddeld Lijkt uit de mode; in sommige gevallen echter de enige manier om tot een goed systeem te komen.
       Methoden Entity Relationship Modelling (ERM) Hoog Mijn favoriete manier om gegevensmodellen te beschrijven.
       Methoden Rapid Application Development (RAD) Hoog  
       Methoden Prototyping Expert Mijn favoriete ontwikkelmethode.
       Methoden ISAC Theoretisch Verouderde methode; maar heeft als voordeel dat het niet zo vrij is als DFD's. Je houdt altijd overzichtelijke schema's met input en output over.
       Methoden NIAM
        Theoretisch Wel geleerd, maar in de praktijk te omslachtig om elk attribuut apart te modelleren.
        Methoden Object Modeling Technique (OMT) Theoretisch  
        Methoden Data Flow Diagrams (DFD) Gemiddeld  
        Methoden State Transition Diagrams Theoretisch Altijd een goed middel om historie in kaart te brengen. Historie van gegevens is een belangrijk aspect in databases. Ik bedoel hier met historie de 'levenscyclus' van een basis-entiteit in een informatiesysteem.
        Methoden Semantisch / Database Abstractions Theoretisch  
        Methoden Case*Method Theoretisch  
        Methoden UML
         Theoretisch  
         Overig Unix VI Hoog Editer onder unix.
         Overig Unix (K-shell) Hoog Waarom moeten shell's altijd afwijken van gewone programmeertalen ?