Projecten

Vorig project  Volgend project  

ISIS; command and control software

Opdrachtgever: Koninklijke Landmacht
Branche: Overheid; Landmacht
Periode: november 1997-december 1999 (deeltijd in 1999)

Het ISIS-project is een implementatie van een NAVO-standaard voor ‘Command en Control’-systemen. De basis ervan wordt gevormd door een GIS, gebouwd met VB 5.0 en een GIS-toolbox. Bij de realisatie van het ISIS-project wilde de Koninklijke Landmacht zoveel mogelijk gebruik maken van commercieel verkrijgbare producten. Daarbij gaat men uit van Oracle (voor de database) en Microsoft (Office suite, Exchange, VC++, VB). Voor het berichtenverkeer wordt gebruik gemaakt van Exchange. Gebaseerd op Exchange is er een workflow-systeem ontwikkeld waarbij op de server via een (niet door de heer Vrielink geschreven) VC++-programma militaire berichten worden gerouteerd, gearchiveerd en gemonitored. De militaire berichten zelf worden aangemaakt, doorgestuurd en ingezien met behulp van speciale schermen die aan de Exchange-client (Outlook) als standaard Exchange/Outlook forms zijn toegevoegd. Deze schermen zijn gemaakt met VB 6.0 en de Collabarative Data Objects-object library. In de eerste versie werkten deze schermen alleen onder Exchange client 5.0 en de heer Vrielink heeft de conversie naar Outlook gerealiseerd. In eerste instantie heeft hij geprobeerd met Outlook Forms de gewenste functionaliteit onder Outlook te realiseren. Uiteindelijk heeft hij de oorspronkelijke versie met het produkt Sax mPower omgezet naar een versie die werkte onder Outlook. De heer Vrielink heeft op grond van mondelinge specificaties het beheerprogramma voor het berichtensysteem ontwikkeld. In dit beheerprogramma worden m.b.v ADSI automatisch mailboxen, Windows-NT groepen en Exchange-Folderstructuren aangemaakt en de onderliggende Access-database bijgewerkt. Tot zijn vertrek bij het project heeft hij aan zowel de Outlook-uitbreiding als het beheerprogramma gewerkt. Halverwege 1998 heeft hij zich beziggehouden met onderhoud aan andere VB-applikaties binnen ISIS; zoals het beheer van de ISIS-replicatieomgeving, een installatietool voor Oracle Databases en een add-in voor het eerder genoemde GIS. Verder heeft hij met Word 7.0 templates ontwikkeld voor het opmaken van geformatteerde ADATP3-berichten. Deze templates bevatten diverse keuzelijsten, validaties en andere mechanismen. In september/oktober 1998 is de heer Vrielink deel gaan uitmaken van de QTM-groep (kwaliteitsgroep). Hierbij heeft hij diverse testen van het GIS opgezet en uitgevoerd, fouten- en wensen-overleg gevoerd en code gereviewed. In 1999 heeft hij in deeltijd gewerkt bij het projekt en zich alleen nog beziggehouden met het berichtensysteem.

Hulpmiddelen: Visual Basic (3.0-6.0) (5.0-6.0), Outlook (97), Exchange Server (5.5), Visual SourceSafe (5.0), MAPI/Collaboritive Data Objects (CDO) (1.2), Active Directory (ADSI)/LDAP (2.5), CryptoApi (1.0), ADO 1.5-2.8-.Net (2.5), Word (97), Rational Visual Test (test-tool), Sax mPower (Sax Software) (98), DataArchitect, System Development Method (SDM), Entity Relationship Modelling (ERM), Data Flow Diagrams (DFD), State Transition Diagrams