Projecten

Vorig project  Volgend project  

WOZ-bezwaarschriften

Opdrachtgever: CAD-IT
Branche: Gemeenten
Periode: februari 2001

In de markt voor standaard-software voor gemeenten is bijna sprake van een monopolie. Voor afhandeling van bezwaarschriften WOZ leven er veel wensen bij gebruikers die niet snel worden geimplementeerd in de standaard-software. CAD-IT levert oplossingen die goed samenwerken met de bestaande software. Voor de bezwarenafhandeling is een systeem gebouwd die zich richt op de procesmatige kant. Hiermee wordt bedoeld; het ontvangen van bezwaarschriften, koppelen van gescande documenten, toewijzen van bezwaren en het versturen van brieven. Het systeem beschikt over een uitgebreide koppeling met Word, waarbij door de gebruiker complexe templates kunnen worden gemaakt.

Hulpmiddelen: Visual Basic (3.0-6.0) (6.0), MS-Access (2000), Word (2000)