Projecten

Vorig project  Volgend project  

Landelijk Informatiesysteem voor Afvalstoffen (LIA)

Opdrachtgever: ministerie van VROM, Zoetermeer
Branche: Overheid; afvalstoffenregistratie
Periode: mei 1993-februari 1994

Bureau Meldingen, onderdeel van het ministerie van VROM, registreert afvalstromen in Nederland. Daarvoor zijn verschillende systemen ontwikkeld. Zo is er een systeem voor het registreren van afvalstromen tussen Nederland en het buitenland, een systeem voor het registreren van afvaltransporten per schip en een systeem voor de registratie van chemische afvalstofstromen. Bedrijfsafvalstromen worden in het kader van de decentralisatie en de Verordening Bedrijfsafvalstoffen bij de provincies geregistreerd. Om de registratie te uniformeren zal per 1 januari 1994 een nieuw landelijk geleidebiljet voor afvalstoftransporten van bedrijfs- en gevaarlijk afval gebruikt gaan worden. De registratie van zowel bedrijfs- als gevaarlijk (chemisch) afval zal dan plaats kunnen vinden bij het nog op te richten LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen). Uitgaande van een door materiedeskundigen opgesteld programma van eisen is door middel van workshops een basisontwerp opgesteld voor een nieuw op te zetten Landelijk Informatiesysteem voor Afvalstoffen (LIA). LIA vervangt het Provinciaal Afvalstoffen Informatie Systeem (PAIS) en het chemische afvalstoffensysteem (CHEMAF), die nu in gebruik zijn bij resp. de provincies en het ministerie van VROM.

Hulpmiddelen: SQL*Forms / SQL*Menu (3.0), SQL*Report writer (1.1), Pro*C (1.3), Oracle DBMS (7), SQL*DBA, SQL*Plus, SQL*Loader,, PL/SQL (3), Unix (K-shell), Entity Relationship Modelling (ERM), Unix VI