Projecten

Vorig project  Volgend project  

Rapportage ILIS/NEN-afrondingen

Opdrachtgever: Zuiveringsschap Veluwe, Apeldoorn
Branche: Overheid; waterzuivering
Periode: februari 1994-maart 1994

Het zuiveringsschap Veluwe beschikt over een eigen laboratorium waarin analyses voor diverse afdelingen worden verricht. De afdeling Industrie van het zuiveringsschap verzamelt naast deze analyseresultaten ook uitkomsten van door externe bureaus verrichte analyses. Op basis hiervan wordt de vervuiling van grond- en oppervlaktewater door bedrijven gecontroleerd en worden boetes in rekening gebracht bij overschrijding van bepaalde normen. Het laboratorium van het zuiveringsschap beschikt over een informatiesysteem (ILIS) voor het registreren en verwerken van analyseresultaten. Analyseresultaten worden ingevoerd met een nauwkeuriger precisie dan volgens Europese normen noodzakelijk is. Deze analyseresultaten werden op papier aan de afdeling Industrie aangeleverd. Bij de afdeling Industrie werden ze vervolgens handmatig ingevoerd in het systeem INDUS. De wens bestond om de analyseresultaten vanuit ILIS, volgens de Europese NEN-normen afgerond, automatisch aan te leveren en te verwerken in INDUS.

Hulpmiddelen: Informix (DBMS, C met embedded SQL, reportwriter) (5.0), Unix (K-shell), Entity Relationship Modelling (ERM), Unix VI