Projecten

Vorig project  Volgend project  

Basisontwerp ‘BRT-Special'

Opdrachtgever: Directoraat-Generaal Volkshuisvesting, Zwolle
Branche: Overheid; volkshuisvesting
Periode: maart 1994-juni 1994

De afdeling Bijdragevaststelling en Herziening (BVH), directie Reken- en Administratie Centrum (RAC) van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in Zwolle houdt zich bezig met het verstrekken van subsidies voor de woningbouw. Een belangrijke bijdrageregeling in dit kader is de Bijdrage Dynamische Kostprijs. Bij het uitvoeren van hun taken werd de afdeling BVH ondersteund door een geautomatiseerd systeem genaamd BDK (ontwikkeld in COBOL onder DB/2). Omdat de computer waarop dit systeem draait in 1995 uit productie zal worden gehaald, is besloten het BDK nieuw te bouwen met Oracle. Dit nieuw te bouwen systeem, BRT-Special, moet behalve de functionaliteit van BDK en verbeteringen hierop ook over extra functionaliteit beschikken. Deze extra functionaliteit had vooral betrekking op de mogelijkheid tot het verrichten van berekeningen in het kader van de bruteringsoperatie. De bruteringsoperatie houdt in het kort in dat alle bijdragen aan woningcoöperaties contant gemaakt worden en deze verplichting (ongeveer 34 miljard gulden) wordt weggestreept tegen de uitstaande leningen van de overheid aan de woningbouwverenigingen (ongeveer 35 miljard gulden). Bij het DVGH is de systeemontwikkeling gebaseerd op SDM. Het basisontwerp vormt hierin de eerste fase.

Hulpmiddelen: SDW, Entity Relationship Modelling (ERM)