Projecten

Vorig project  Volgend project  

Product-, bestel- en orderadministratie

Opdrachtgever: Nederlandse Bibliotheek Dienst, Leidschendam
Branche: Bibliotheken
Periode: december 1992 - mei 1993

De afdeling Beeld en Geluid van de NBD houdt zich bezig met het leveren van audiovisuele middelen aan bibliotheken zoals video's met boekjes. De administratie van de afdeling Beeld en Geluid was gedeeltelijk geautomatiseerd met een DBASE-applicatie voor de nabestellingen en een COBOL-applicatie voor de reguliere bestellingen. Er was behoefte aan een nieuw systeem dat de vaak complexe administratieve handelingen beter kon ondersteunen. Bij de afdeling BEELD was er ook behoefte aan een nieuw systeem. Dit BEELD-Systeem hoeft niet zulke grote volumes te verwerken als de overige systemen bij de NBD, maar is wel het meest complexe systeem. Er worden door de afdeling BEELD diverse producten aangeboden en verwerkt, die vaak samengesteld zijn uit totaal verschillende deelproducten. Deze deelproducten doorlopen weer verschillende productieprocessen, die op elkaar afgestemd moeten zijn. Bovendien wordt de complexiteit verder vergroot door diverse uitzonderingssituaties.

Hulpmiddelen: SQL*Forms / SQL*Menu (3.0), Oracle DBMS (6), SQL*DBA, SQL*Plus, SQL*Loader,, PL/SQL (1.0), AXI*Creator, Unix (K-shell), Entity Relationship Modelling (ERM), ISAC, State Transition Diagrams, Unix VI