Projecten

Vorig project  Volgend project  

Accoordverklaringen

Opdrachtgever: Amersfoortse Verzekeringen
Branche: Verzekeringen
Periode: januari 2006

In dit project moeten offertes op het extranet voor assurantie-tussenpersonen accoord verklaard kunnen worden. Deze offertes zijn afkomstig uit een op Oracle gebaseerd offertesysteem voor collectieve verzekeringen. De heer Vrielink heeft de interface ontwikkeld tussen het Oracle-systeem en de SQL-Server database achter het Extranet. Daarvoor heeft hij in Oracle een batch-functie in PL/SQL ontwikkeld voor het exporteren van een groot deel van de database in een geoptimaliseerd XML-formaat. H

Hulpmiddelen: PL/SQL, Transact SQL, DTS