Projecten

Volgend project  

Voorlichtingsondersteunend systeem

Opdrachtgever: SEV-Bureau van de 3 CLO
Branche: Landbouwvoorlichting
Periode: augustus 1989-november 1991

Elke landbouworganisatie heeft een eigen SEV-Dienst ofwel een afdeling sociaal-economische voorlichting. De drie centrale landbouworganisaties hebben in 1989 het SEV-Bureau (zeven werknemers) opgericht om de SEV-Diensten (300 werknemers) te kunnen ondersteunen en samenwerking te bewerkstelligen op het gebied van automatisering, kennismanagement en scholing. De voorlichters van de SEV maken in hun dagelijks gebruik van het SEV-Systeem. Deze Oracle-applicatie, draaiend op stand-alone PC's en MicroVAXen, is met een tekstverwerker en spreadsheetprogramma ge´ntegreerd en bestaat uit verschillende modules. Voorbeelden van modules uit het SEV-Systeem zijn: klantenbeheer, aanvraag- en tijdregistratie en adviesondersteuning waarbij relevante informatie voor voorlichting opgevraagd en bewerkt kan worden. Er kan gegevensuitwisseling van modules plaatsvinden tussen verschillende computers. Een selecte groep gebruikers inventariseerde alle storingen en wensen ten aanzien van het SEV-Systeem. Deze hadden vooral betrekking op gebruikersvriendelijkheid en performance. Jan Vrielink heeft op basis van deze inventarisatie een nieuwe versie van het SEV-Systeem opgeleverd.

Hulpmiddelen: SQL*Forms / SQL*Menu (2.3), Pro*C (1.3), Oracle DBMS (5-6), SQL*DBA, SQL*Plus, SQL*Loader,, Wordperfect, Lotus 1-2-3, AXI*Creator, VAX/VMS (DCL), Entity Relationship Modelling (ERM), MicroVax (2000)