Introductie - Onderzoek en laatste ontwikkelingen

Vrielink software heeft altijd productief .net windows-applicaties (winforms) kunnen ontwikkelen. Nu winforms minder gevraagd wordt, is een onderzoek gestart hoe software net zo productief in WPF en/of HTML (asp.net) gebouwd kan worden. Daarbij zal worden aangesloten bij de manier waarop tot dusver in winforms is ontwikkeld. Bestaande winforms code zal daarbij gemigreerd worden richting een nieuwe architectuur die dichter aansluit bij wpf/web-ontwikkeling. Daarvoor wordt onderzoek gedaan naar toepassingen van het model-view-controller of model-view-viewmodel patroon. In de bestaande applicaties is er al een duidelijke ‘model’/business-laag. Deze bestaan uit relatief eenvoudige POCO-classes die gebruik maken van een onderliggende databaselaag, maar niet gebaseerd zijn op EF-frameworks, Linq of andere moderne koppelingen naar de database. In de nieuwe architectuur winforms zal meer code uit de schermen gehaald worden door toepassing van afgeleide of ‘standaard’-controllers. Verder zal de business-laag verder worden uitgebreid met concepten als ‘dataannotations’ en ‘validators”. Een soortgelijke ‘standaard’-controller wordt gebruikt in WPF en Webontwikkeling. Daarbij wordt vooralsnog geen zuivere MVC maar een ‘page’-georienteerde aanpak gehanteerd gebaseerd op Webpages en de Razor-view engine. Verder wordt jQuery gebruikt voor validatie (unobtrusive). Er zal in WPF (net zoals in winforms) nauwelijks gebruik worden gemaakt van databinding. Zowel voor Wpf en web zal er een voorbeeld programma gebouwd worden die bestaat uit: